Inschrijving is alleen mogelijk met een volledig ingevuld inschrijfformulier.

Voor minderjarige leerlingen dient het formulier te worden ondertekend door ouder, voogd of verzorger.


Met het invullen van het inschrijfformulier geef je ons toestemming om je persoonlijke gegevens te gebruiken voor onze administratie en voor communicatie met de docent. Je gegevens worden niet gedeeld met derden. Je gegevens worden behandeld conform de wet AVG. Je hebt daarmee te allen tijde inzage in je geregistreerde gegevens en het recht deze te wijzigen. Meer informatie over onze omgang met gegevens vind je in de Privacy Verklaring op onze website.


Geef (mail-)adreswijzigingen tijdig door! Op het inschrijfformulier kun je je email voorkeuren aangeven. Deze kun je te allen tijde wijzigen door een bericht te sturen naar dit mail adres: info@stichtingpopitup.nl

Indien je aangeeft dat je facturen niet per mail wilt ontvangen dan betaal je een toeslag van € 2,00 per factuur.


Alleen leerlingen woonachtig in de gemeente Leudal èn jonger dan 18 jaar zullen in aanmerking komen voor gesubsidieerde lessen. Leerlingen vanaf 21 jaar betalen een aangepast tarief. De tarieven kun je nalezen op onze website.


De inschrijving voor de cursus (36 tot 39 lessen) is per jaar (van januari tot en met december 2020). Het is eventueel mogelijk om in te schrijven voor een halve cursus (20 lessen), bijvoorbeeld als je al weet dat je in de tweede helft van het jaar geen lessen kunt volgen. Dit geef je vooraf aan op het inschrijfformulier.


De cursus wordt niet stilzwijgend verlengd. Je moet je ieder kalenderjaar opnieuw inschrijven.


Tussentijdse inschrijving is mogelijk. Gezien het beperkte aantal gesubsidieerde lessen kan dan een ander lestarief van toepassing zijn.


Het is mogelijk om te kiezen voor een losse lessenkaart. Hierbij koop je een aantal lessen die je in het kalenderjaar van aankoop kunt volgen. Op de kaart is geen restitutie van niet gevolgde lessen mogelijk. Losse lessen zijn niet gesubsidieerd en daarom iets duurder.


Betaling kan per jaarfactuur of desgewenst in zes termijnen. Termijnbetaling kun je aanvragen per mail: stichtingpopitup@gmail.com


In het geval van langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio is het mogelijk de lessen stop te zetten. Het eventuele recht op restitutie wordt per geval bekeken.


Voor onvoorziene gevallen van tussentijdse uitschrijving geldt altijd een opzegtermijn van één maand gerekend vanaf de ontvangst van een schriftelijk verzoek tot uitschrijving.


Mocht het cursusgeld niet tijdig zijn betaald dan ontvang je een herinnering. Bij verder uitblijven van betaling zijn we genoodzaakt de lessen stop te zetten en de gehele vordering over te dragen aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de wanbetaler.


De leerling is verplicht om op tijd in de les aanwezig te zijn. Afwezigheid wegens ziekte of andere redenen dient tijdig kenbaar gemaakt te worden aan de docent. Bij lesverzuim is de docent niet verplicht de les in te halen noch is er recht op restitutie. Mocht een les uitvallen wegens afwezigheid van de docent dan wordt die wel ingehaald.© Copyright 2019. All Rights Reserved.Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren